Levering

7. Levering                                                                                                                                                    

7.1 De door onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem , J.Verborg BV.)  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

In principe verzenden wij onze producten binnen 48 uur en kostuums binnen 4 a 5 werkdagen indien deze niet in de winkel op voorraad zijn . Mocht in een enkel geval een product net uitverkocht zijn (we hebben ook winkelverkoop) dan wordt er meestal binnen een halve week geleverd en verzonden. Mocht dit bij u het geval zijn dan nemen wij direct contact met u op met de vraag of u op de levering wilt wachten of direct uw geld teruggestort wilt hebben.


 
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.