Voorwaarden

Souvenir Shop Arnhem onderdeel van Party grime carnavalshop Arnhem (J. Verborg BV.)

Leverings- en betalingsvoorwaarden

(Voor verzendkosten zie punt 4.3)

 

1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve  onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Wet Kopen op Afstand
3.1 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

3.2 Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

4. Prijzen/Aanbiedingen


4.1 Alle aanbiedingen van onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) zijn vrijblijvend en onze Feestwinkel Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in € [euro's] [inclusief] btw

4.3 Verzendkosten

►Verzending binnen Nederland geschiedt via Post.nl (TNT-Post) en de verzendkosten bedragen € 3,95 per zending. Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij binnen Nederland geen verzendkosten. Haalt u de bestelling op in onze winkel dan betaalt u uiteraard geen verzendkosten.

Wij versturen uw feestartikelen met Post NL

 

►Buitenland:

wij verzenden naar de volgende landen:

EUR 1: België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Engeland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden)
en Zweden

Kosten:

 

 0-150 euro  9,00 euro 
 meer dan 150 euro  gratis verzending


 

 

5. Retourzendingen

 


5.1 Alle artikelen* kunt u binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna u het geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem)  worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.Verzendkosten bij retourneren zijn voor de koper.

 


5.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden via ons Retourformulier onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem)  zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

5.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem) zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem)  neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5.4 Indien u iets terug stuurt maak dan gebruik van ons: Formulier voor retourneren van producten

 

6. Betalingen

 


6.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en uitsluitend via Ideal , PayPal , Bancontact/MisterCash , Overboeking, Direct e-banking/SofortBanking , Visa ,Mastercard of Maestro


Betaalkosten:

Houd rekening met betaalkosten bij sommige betaalopties. De desbetreffende banken/bedrijven brengen hogere kosten in rekening bij ons. Dit is een bijdrage die we genoodzaakt zijn in rekening te brengen.

*Sisow bv. is gemachtigd om betalingen af te handelen voor Souvenir Shop Arnhem

Betaling via Ideal: gratis 
Overboeking: gratis
Betaling via PayPal: 4% van het orderbedrag 
Betaling via Bancontact/MisterCash: 2% van het orderbedrag
Direct e-banking/SofortBanking: 1% van het orderbedrag

Betaling via Visa , Mastercard of Maestro 4% van het orderbedrag


Alle prijzen op Souvenir Shop Arnhem worden inclusief 21% BTW getoond


Problemen met een betaling?

 

NB.-Mocht u onverhoopt moeite ondervinden met IDEAL dan kunt u in dit geval per bank betalen met de volgende gegevens:  .)


Souvenir Shop Arnhem heeft de verwerkingen van de betalingen uitbesteed aan Sisow B.V.

Wij verzoeken u om het openstaande bedrag over te maken op:
Rekening: 65.48.80.735,
ten name van: Stichting Derdengelden Sisow B.V.,
onder vermelding van het betalingskenmerk: (vul hier uw ordernummer in)

Bent u niet woonachtig in Nederland, dan verzoeken wij u om onderstaande gegevens te gebruiken:
BIC: INGBNL2A,
IBAN: NL40INGB0654880735,
ten name van: Stichting Derdengelden Sisow B.V.,
onder vermelding van het betalingskenmerk: (uw ordernummer deze vind u in de ordermail).

Omdat dit geen standaard betaalmethode is verzoeken wij u om een email te sturen naar info@partygrimecarnavalshop.nl met uw naam en bestelnummer die u per email ontvangt van uw mislukte betaling.

(zodat wij op de hoogte zijn van uw betaling)


6.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem)gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem)

 

7. Levering

7.1 De door onze Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnaval Shop Arnhem)  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

In principe verzenden wij onze producten binnen 48 uur en kostuums binnen 4 a 5 werkdagen indien deze niet in de winkel op voorraad zijn . Mocht in een enkel geval een product net uitverkocht zijn (we hebben ook winkelverkoop) dan wordt er meestal binnen een halve week geleverd en verzonden. Mocht dit bij u het geval zijn dan nemen wij direct contact met u op met de vraag of u op de levering wilt wachten of direct uw geld teruggestort wilt hebben.

 

 

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Souvenir Shop Arnhem (Party Grime Carnavalshop Arnhem)  Voorwaarden

 

Feestartikelenshop.com & Souvenir Shop Arnhem  zijn onderdeel van : Party Grime Carnavalshop Arnhem (J. Verborg BV.)

 

                                                                                       

!

Retourbeleid / Herroepingsrecht


Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid - Herroepingsrecht

Aan Party Grime Carnavalshop Arnhem J.Verborg BV.,
Koningstraat 63
6811 DJ ARNHEM
NEDERLAND
tel 0031(0)26 44 55 876
info@partygrimecarnavalshop.nl

(ps. Souvenirshop Arnhem - feestartikelenshop.com en party-grime carnavalshop zijn onderdeel van: J.Verborg BV.


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Order/Bestelnummer (staat in de bevestigingsmail en op de factuur):

 

Besteld op(*) / Ontvangen op(*):

 

Naam/Namen consument(en):

 

Adres consument(en):

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is